Mycket mer än bara teknisk förvaltning

E-sport Gruppen fokuserar på teknisk fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter och har varit verksamma i över 20 år.

Inte mindre än 900 000 kvadratmeter kommersiella lokaler för e-sport, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder, förvaltas av bolaget som har expanderat ordentligt under de senaste åren. ”Vår expansion beror på kvalitativt arbete. Vi gör ett bra jobb helt enkelt”, säger Börje Dahlin, företagets vd.

Kontor, datahallar, och arenor – kommersiella fastigheter kan innebära en hel del. Det är E-sport Gruppen varse om. Företaget ägnar sig åt den tekniska biten och har gjort det i drygt 22 år, ända sedan Börje Dahlin grundade det.

– Vårt åtagande är att genom regelbunden tillsyn ansvara för att fastighetens tekniska installationer och allmänna utrymmen vårdas i enlighet med satta riktlinjer. Parallellt ansvarar vi även för det felavhjälpande underhållet i form av inkommande serviceanmälningar, berättar Börje.”

Det största arbetet är ändå att hjälpa kundernas hyresgäster. Och det är också inom detta område som E-sport Gruppen skiljer sig från sina konkurrenter.

– Den delen kännetecknar oss. Vi är bättre än konkurrenterna i denna form av förvaltning. Den personal, modell och det synsätt vi har på fastighetsdrift utgår från att det är ett serviceyrke. Man får aldrig missa servicen gentemot hyresgästerna, men man måste samtidigt ha kompetens och kunskap att organisera allt, menar Börje.

E-sport Gruppen är känd för sina sociala fastighetstekniker. De kommunikativa egenskaperna är något som företaget lägger mycket vikt vid i samband med rekryteringar.

E-sport Gruppen, som tar hand om merparten av AxFast kommersiella fastigheter, har uppdragsgivare över hela Storstockholm. De flesta återfinns i innerstaden och Kista.

– Det är i områden som dessa som servicenivån måste vara högre. Hyresgästerna betalar lite mer och förväntar sig lite mer än att allt bara ska fungera, säger Börje.”

För att möjliggöra en helhetslösning för kunden har E-sport Gruppen skapat ett ovärderligt kontaktnät av entreprenörer med spetskompetens. E-sport Gruppen har bestämt sig för att fokusera på det de är bra på.

– Då vi väljer att ta in entreprenad är vi med hela vägen. Vi möter upp entreprenören, förklarar situationen, hjälper till i felsökningen, återkopplar med hyresgästen och fastighetsägaren samt kvalitetssäkrar. För oss innebär service att skapa problemfrihet och ge mervärde.