Modern Times Group, MTG, säljer ditt dotterbolag ESL Gaming till Savvy Gaming Group för en miljard dollar, vilket motsvarar 9,7 miljarder kronor.

Det är saudiska Savvy Gaming Group som är köpare, och ämnar att slå samman ESL Gaming med Faceit.

"I dag går vi samman för att skapa ett mer integrerat, tillgängligt och hållbart ekosystem för fans, spelare och lag", skriver ESL och Faceit i ett gemensamt (pressmeddelande)[https://www.eslgaming.com/article/esl-faceit-are-teaming-4453].

Varumärkena Faceit, ESL, Dreamhack, Esea och Badlion ska förbli som de är, det finns med andra ord inga planer att göra några förändringar i dessa.

Affären är är såklart en gigantisk historia, och kommer generera svallvågor i branchen.

"ESL och Faceit är jättar i branschen – och de två största konkurrenterna på turneringsområdet. Konsekvenserna för esportbranschen kommer sannolikt att bli enorma".

Savvy Gaming Group (SGG) ägs av den saudiska statens välfärdsfond, vilket är intressant ur olika perspektiv.

MTG uppger att affären innebär en avkastning på 2,5 gånger den ursprungliga investeringen. 40 procent av nettointäkten ska delas ut till aktieägarna.

Affären ska genomgå konkurrensrättsliga granskningar och granskningar enligt regelverk för utländska direktinvesteringar innan den godkänns. Transaktionen förväntas slutföras under 2022.