Hur man designar ett spel

Terminen tre utgör fortsättning i verksamhets- och informationssystemdesign, med speciellt fokus på interaktionsdesign och organisations- och IS-kunskap. Speciellt viktigt är att du visar kunskap om och färdighet i hur verksamhetsutveckling och design av informationssystem kan integreras, samt visar kunskap om och förståelse för informationssäkerhet. Vidare fördjupar du dig i området systematiska undersökningar genom teorioch modellbildningar centrala för huvudområdet. Inom delen för presentation och kommunikation fokuserar du på engelska som språk i affärs- och verksamhetssammanhang